Ochrana osobních údajů

1 OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

1.1    Úvodní informace

Poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste plně porozuměli podmínkám zpracování těchto osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto oznámení.

1.2    Jaké osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě www.fuve.cz?

Pro přístup k www.fuve.cz nepožadujeme registraci – pokud se však účastníte některé z aktivit nebo služeb nabízených na adrese www.fuve.cz, budeme shromažďovat osobní údaje, které k poskytování těchto služeb potřebujeme. Může se jednat například o:

 •  Adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, adresu);
  •    Kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailová adresa, poštovní adresa nebo číslo mobilního telefonu);
  •    Popisné údaje (např. údaje o zaměstnavateli, Vaší pozici, číslo bankovního účtu.
  Neshromažďujeme od Vás citlivé osobní údaje prostřednictvím www.fuve.cz.

1.3    Technické informace

Při návštěvě tohoto webu můžeme shromažďovat technické informace, jako například adresu IP (internetový protokol), podrobnosti o stránkách, které navštívíte nawww.fuve.cz, jiné stránky, které navštívíte na webu a který prohlížeč jste použili.

Tato webová stránka shromažďuje standardní internetové protokolové a technické údaje, které měří a zlepšují efektivitu této webové stránky, pomáhají diagnostikovat problémy s naším serverem, spravují tuto webovou stránku, zjišťují, odkud přichází návštěvnost webových stránek a identifikují naše uživatele. Můžeme také shromažďovat další informace prostřednictvím www.fuve.cz, například aktivity a předvolby pro využití webových stránek, známé také jako demografické nebo profilové údaje. V této souvislosti můžeme ke shromažďování těchto informací použít „cookies“. Další informace naleznete v našich zásadách cookies.

1.4    Kdy shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím adresy www.fuve.cz?

Osobní údaje od Vás shromažďujeme v následujících případech:

 •  Přihlásíte-li se k odběru newsletteru
  •    Bude-li chtít od nás dostávat aktuální informace a nabídky
  •    Kontaktujete-li nás s žádostí o další informace…
  •    Přihlásíte-li se do výběrového řízení na volnou pozici či nám zašlete životopis s žádostí o nabídku zaměstnání…
  Shromažďujeme minimální množství informací, které nám umožní se Vaší žádostí zabývat. Uvedeme, kde je poskytování informací dobrovolné nebo povinné. Obvykle bychom požadovali další informace pouze v případě, pokud by nám umožnily poskytnout vhodnější odpověď na Vaši žádost.

1.5    Na základě čeho nakládáme s Vašimi osobními údaji

Musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:

 •  Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
  •    Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
  •    Souhlas se zpracováním osobních údajů v případě zasílání např. newsletteru, jiných obchodních sdělení nebo k registraci v e-shopu
  •    Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné, abychom mohli kontrolovat, zda plníte ujednané pracovní povinnosti nebo abychom zajistili ochranu našeho majetku.

1.6    Jak Vaše osobní údaje používáme?

Používáme pouze osobní údaje, které nám poskytnete, abychom se mohli zabývat Vaší žádostí, a spravovat www.fuve.cz a služby, které Vám prostřednictvím www.fuve.cz nabízíme.

Při podání žádosti o materiály z Vaší strany nebo vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší společnosti kontaktoval, budeme mít možnost získat další informace, které mohou být předmětem Vašeho zájmu o naše produkty.

2    COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou staženy do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webových stránek nebo aplikací. Váš webový prohlížeč (například Edge, Mozilla Firefox, Safari nebo Google Chrome) pošle tyto cookies zpět na webovou stránku nebo aplikaci při každé následující návštěvě, aby Vás bylo možné rozpoznat a pamatovat si např. osobní údaje nebo uživatelské preference. Soubory cookie nepoškodí Váš systém. Můžete obnovit svůj prohlížeč tak, aby bylo možné odmítnout jakýkoli soubor cookie nebo abyste na odeslání souboru cookie byli upozorněni.

Informace o cookies, které používáme najdete zde.

3    OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ SPOLEČNOSTÍ MIMO WEBOVÉ STRÁNKY

Můžeme se s Vámi dostat do kontaktu také mimo webové stránky a zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžete být náš dodavatel, zákazník nebo uchazeč o zaměstnání. Při návštěvě naší společnosti se můžete dostat do záběru kamerového systému v areálu. V uvedených případech Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom:

 •  Mohli uzavřít s Vámi smlouvu a plnit naše závazky ujednané ve smlouvě s Vámi
  •    Zajistili, že naše záznamy jsou přesné a aktuální;
  •    Zajistili ochranu majetku naší společnosti;
  •    Plnili zákonné povinnosti, kterým podléháme.
  K tomu musíme mít právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů. Ve většině případů bude právní základ jedním z následujících:
 •  Uzavření smlouvy a splnění našich smluvních závazků vůči Vám
  •    Plnění zákonných povinností, kterým podléháme
  •    Souhlas se zpracováním osobních údajů
  •    Prosazení našich oprávněných zájmů, například aby naše záznamy byly aktuální a přesné, abychom mohli kontrolovat, zda plníte ujednané pracovní povinnosti nebo abychom zajistili ochranu našeho majetku.

4    SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

4.1    Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, aktualizovat nebo opravovat své údaje, odhlásit odběr dalších informací od společnosti nebo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly z našich systémů odstraněny, případně vznést námitku vůči zpracování, a to zasláním e-mailu na info@fuve.cz Všechny tyto požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jste dali souhlas s určitým typem zpracování, můžete jej kdykoliv stáhnout. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli od nás nepřijímat propagační nebo marketingové e-maily, můžete nám to sdělit zasláním e-mailu na info@fuve.cz s uvedením e-mailové adresy, kterou si přejete odstranit z našeho mailing listu. Nicméně, Vaše volba nepřijímat propagační a marketingové e-maily nám nebrání v komunikaci – e-mailem nebo jinak – ve věcech Vašeho stávajícího vztahu s námi.

4.2    Sdílení osobních údajů

Obecně lze říci, že Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám (kromě poskytovatelů služeb zpracovávajících osobní údaje pro nás a našim jménem), pokud pro to nemáme právní základ.

Můžeme uzavřít smlouvu s jinými společnostmi nebo jednotlivci, abychom se zabývali Vaší žádostí nebo jinak provozovali tuto webovou stránku nebo naše obchodní aktivity. Takovým společnostem můžeme poskytnout přístup k Vašim osobním údajům v našem zastoupení v souvislosti s těmito účely.

Neposkytujeme informace třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely a nezasíláme e-maily jménem třetí strany.

V důsledku prodeje, fúze, konsolidace, změny v kontrole, převodu aktiv, reorganizace nebo likvidace naší společnosti („reorganizační událost“) můžeme převést, prodat nebo postoupit Vaše osobní údaje třetím osobám v rámci této reorganizační události.

Situace, v nichž můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetí straně, jsou:

 •  pokud to platné právní předpisy umožňují, za účelem ochrany a hájení našich práv, majetku a oprávněných zájmů a
  •    pokud to stanoví platné právní předpisy (jde například o orgány veřejné moci, včetně úřadů veřejné správy).

4.3    Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu potřebnou pro splnění Vašeho požadavku nebo jiných legitimních účelů zpracování a odstraníme je v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

4.4    Zabezpečení údajů

Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně-bezpečnostní standardy, abychom ochránili osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo zničením. Od všech zaměstnanců a představitelů naší organizace požadujeme, aby osobní údaje chovali v tajnosti. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní pracovníci.

Vaše osobní údaje uchováme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů.

4.5    Přenos údajů

Vaše osobní údaje mohou být převedeny, uloženy a zpracovány v jiné zemi, než v České republice. Pokud tak učiníme, předáváme osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud se přenos uskuteční do země mimo EHP, použijeme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

5    KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní údaje použity, kontaktujte prosím.

Futurae Vitae s.r.o.
IČO: 08489246
Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Tel.: +420 602 483 730

E-mail: info@fuve.cz

Jsme odhodláni spolupracovat s Vámi tak, abychom dosáhli spravedlivého řešení jakékoliv případné stížnosti nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se ovšem domníváte, že jsme Vám s Vaší stížností nebo obavami nebyli schopni pomoci, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.

6    AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být postupně upravováno nebo aktualizováno. Budete mít možnost zjistit, kdy jsme toto oznámení naposledy aktualizovali, protože bude vždy obsahovat datum revize. Změny a dodatky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jsou platné ode dne jejich zveřejnění. Přečtěte si prosím čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny ve způsobu, jakým Vaše osobní údaje používáme.

Povolením cookies nám umožníte zlepšovat vaši zkušenost s návštěvou našich webových stránek. Tlačítkem „Souhlasím“ přijmete všechny cookies. Cookies mohou obsahovat osobní údaje např. o tom, jak používáte naše stránky a jaký obsah vás zajímá. My a naši partneři máme k těmto údajům přístup a pomáhají nám provozovat a zlepšovat naše stránky a zobrazovat reklamu na základě vašich preferencí. View more
Cookies settings
Souhlasím
Nesouhlasím
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

CHRÁNÍME VAŠE SOUKROMÍ

Na našich webových stránkách využíváme technologii cookies, což jsou malé textové soubory, které se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě našich webových stránek. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto naše webová stránka neukládá cookies do vašeho zařízení bez vašeho předchozího souhlasu. Výjimku tvoří tzv. nutné cookies potřebné k fungování webové stránky. Nutné cookies neobsahují žádné osobní údaje o vás. Naše webové stránky mohou využívat služby třetích stran zejména pro účely analýz návštěvnosti a pro nastavení našich marketingových kampaní. Naši partneři prostřednictvím těchto stránek mohou po vašem souhlasu ukládat cookies do vašeho zařízení a získávat jejich prostřednictvím osobní informace o vás, o způsobu, jakým naše webové stránky používáte, případně o vašem zařízení. Z informací obsažených v jednotlivých cookies vás obvykle nejsme schopni přímo identifikovat, pouze vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami a s naší komunikací na internetu. Své nastavení cookies na našich stránkách můžete změnit kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v zápatí stránky.

ÚČEL A VÁŠ SOUHLAS

Údaje o vás a vaší návštěvě získáváme pouze v rozsahu, v jakém nám udělíte svůj souhlas. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zlepšování vaší zkušenosti z návštěvy našich webových stránek, analýza návštěvnosti a interakcí návštěvníků s našimi webovými stránkami a zlepšování naší komunikace prostřednictvím marketingových kampaní. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat a další práva uvedená v podmínkách zpracování osobních údajů uvedených na našich webových stránkách.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje uchováme nejdéle dva roky od udělení souhlasu nebo do doby, než soubory cookies odstraníte ze svého internetového prohlížeče. Cookies třetích stran mohou být uchovávány po dobu delší než 1 rok. Více informací najdete na webových stránkách našich spolupracujících partnerů.

NASTAVENÍ COOKIES VE VAŠEM PROHLÍŽEČI

Existují různé způsoby, jak můžete ovládat a spravovat soubory cookies, a jsou podrobněji popsány níže. Nezapomeňte však, že všechna nastavení, která změníte, ovlivní nejen soubory cookies z těchto stránek. Provedené změny se mohou vztahovat na všechny webové stránky, které navštívíte (pokud se nerozhodnete blokovat soubory cookies pouze z konkrétních webových stránek). Většina moderních prohlížečů Vám umožní:
 • zjistit, jaké cookies máte, a individuálně je odstranit,
 • blokovat cookies třetích stran,
 • blokovat cookies konkrétních webových stránek,
 • blokovat odesílání všech souborů cookies,
 • odstranit všechny soubory cookies po uzavření prohlížeče.
Měli byste si být vědomi toho, že pokud odstraníte soubory cookies, jakékoliv vaše předvolby budou ztraceny. To zahrnuje také weby, kde jste přijmutí souborů cookies nepovolili. Svá nastavení pak budete muset provést znovu. Pokud soubory cookies zablokujete, mnoho webových stránek nebude fungovat správně a některé funkce na těchto webových stránkách nebudou fungovat vůbec.

SOUBORY COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME

NUTNÉ COOKIES Tyto cookies jsou nutné k tomu, aby stránky vůbec fungovaly – například umožňují návštěvníkům zůstat přihlášeni do jejich účtu. Používání nezbytných cookies nelze zakázat.
SKUPINA COOKIES NÁZEV POUŽÍVANÉ SOUBORY
fuve.cz ******************************** Vlastní
VÝKONOVÉ COOKIES Výkonové cookies nám umožňují sledovat provoz na našich webových stránkách, počítat návštěvníky, zjišťovat, kolik stránek jste si během návštěvy prohlédli, které části webových stránek jsou nejnavštěvovanější apod. Pokud tyto cookies nepovolíte, bude pro nás složitější dále zlepšovat naše webové stránky.
SKUPINA COOKIES NÁZEV POUŽÍVANÉ SOUBORY
fuve.cz _gat, _ga, _gid Vlastní
FUNKČNÍ COOKIES
Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby, aby vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies mohou být nastaveny u nás nebo třetími stranami, jejichž služby na našich webových stránkách využíváme. Aktuálně na našich stránkách žádné cookies tohoto typu nenajdete.
MARKETINGOVÉ COOKIES
Marketingové soubory cookies mohou být nastaveny námi nebo partnery, prostřednictvím kterých realizujeme naše marketingové kampaně. Marketingové cookies mohou být využívány těmito společnostmi, aby mohly reklamu lépe cílit a zobrazovat relevantním uživatelům. Aktuálně na našich stránkách žádné cookies tohoto typu nepoužíváme.
Save settings
Cookies settings